iQ Makelaars Feedbackcompany
9.6 10
247 reviews
9,2 10
78 beoordelingen

Beschermd wonen aan De Brem in Haaksbergen blijft een mogelijkheid

2 minuten lezen

Terug

In Haaksbergen is er al geruime tijd discussie over de toekomst van De Brem, met name met betrekking tot beschermd wonen voor mensen met psychische problemen. Recentelijk werd een nieuw bestemmingsplan voor De Brem vastgesteld, wat tot enige onzekerheid heeft geleid over de haalbaarheid van het beschermd wonen in dit gebied.

Het nieuwe bestemmingsplan werd op een dinsdagavond vastgesteld, en dit leidde tot enige bezorgdheid bij omwonenden en belanghebbenden. Hoewel het bestemmingsplan in eerste instantie lijkt te impliceren dat beschermd wonen niet langer mogelijk is op De Brem, blijven er enkele kwesties die de toekomst onduidelijk maken.

Een van de zorgen heeft te maken met de uitbreiding van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf op Brem 1, evenals de mogelijke aankoop van perceel Brem 5 door de gemeente. Deze ontwikkelingen hebben vragen opgeroepen over de ruimte die overblijft voor beschermd wonen op De Brem. Omwonenden vragen zich af of deze uitbreidingen het plan voor beschermd wonen definitief van de baan hebben geveegd.

Knelpunt

Echter, het meest opmerkelijke knelpunt bevindt zich op perceel Brem 3. Hier bevindt zich momenteel de kinderopvang, samen met een gezondheidscentrum, in een pand dat nachtverblijf mogelijk maakt. Het interessante hieraan is dat Brem 3 geen deel uitmaakt van het nieuwe bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot discussie en bezorgdheid onder de omwonenden.

Het Team DAP, een oppositiepartij in de gemeenteraad, heeft op de bewuste dinsdagavond bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van nachtverblijf op Brem 3. Ze probeerden dit te bereiken via een motie die de bepaling betreffende nachtverblijf op Brem 3 zou schrappen. Dit zou beschermd wonen op deze locatie definitief onmogelijk maken.

Echter, de motie kreeg geen steun van de rest van de gemeenteraad. Andere fracties waren terughoudend om te veel beperkingen op te leggen aan de eigenaren van Brem 3, de broers Krooshoop. Daarnaast waren er zorgen over mogelijke financiële schade voor de gemeente Haaksbergen als gevolg van deze beperkingen.

Veel omwonenden vrezen nu dat de huidige gebruikers van Brem 3 op termijn zullen verhuizen naar het nieuwe pand op Brem 1. Hierdoor zou op perceel Brem 3 de mogelijkheid tot beschermd wonen kunnen blijven bestaan, omdat het nachtverblijf daar nog steeds mogelijk is.

Omwonende Melanie Wender waarschuwt dat "het plan voor beschermd wonen weer op de agenda kan verschijnen." Ze benadrukt dat buurtbewoners eerder hebben aangegeven een negatief besluit over beschermd wonen aan te vechten, indien nodig tot aan de Raad van State. Ze voegt eraan toe: "Dat is nog steeds een optie. We beraden ons over de vraag of en welke stappen we ondernemen."

Wethouder Jan Herman Scholten heeft de theoretische mogelijkheid van beschermd wonen op Brem 3 niet ontkend. Hij verklaarde: "Het zou nog steeds kunnen, maar ik verwacht niet dat de eigenaren dit van plan zijn."

Onderhandelingen

Ondertussen lopen de onderhandelingen tussen de gemeente Haaksbergen en de eigenaren van perceel Brem 5 nog steeds. De gemeente heeft in augustus een bod uitgebracht voor de aankoop van dit perceel.

De gemeente Haaksbergen is echter van plan om alternatieve locaties te onderzoeken voor vormen van beschermd wonen. Dit komt als reactie op de aanhoudende onzekerheid over De Brem en de discussies die daar plaatsvinden over de toekomst van beschermd wonen in dit gebied.

Kortom, hoewel het nieuwe bestemmingsplan voor De Brem enige onduidelijkheid en zorgen heeft veroorzaakt, blijft de mogelijkheid voor beschermd wonen op deze locatie nog steeds bestaan. De definitieve uitkomst zal afhangen van verdere ontwikkelingen en beslissingen van de gemeente Haaksbergen en de eigenaren van de betrokken percelen.

 

Bron: Tubantia

Publicatiedatum 15/09/2023

Contact

iQ Makelaars Enschede
Roessinghsbleekweg 21,
7522 AH Enschede

E: enschede@iqmakelaars.nl
T: 053 - 760 16 00
Whatsapp +31 6 135 274 00

053 - 760 16 00

Volg ons

 

Onze beoordelingen

Onze klanten beoordelen ons met een 9,3 / 10. Elke klant met een unieke ervaring.